Top 10 loại xe thân thiện với môi trường năm 2013

By on June 2, 2013

Ngày nay giá xăng không ngừng tăng cao và xu hướng xe thân thiện với môi trường là xu hướng thiết kế chủ đạo. Sử dụng các loại xe này không những giúp ích cho việc bảo vệ môi trường mà còn giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho nhiên liệu. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu Top 10 loại xe thân thiện với môi trường năm 2013:

1. NISSAN LEAF 2013

Giá bán MSRP: $28800 – $34840
Mức tiêu hao nhiên liệu: 106 / 92 mpg

 

NISSAN LEAF 2013 - Mua Xe 24h - muaxe24h.com

NISSAN LEAF 2013 – Mua Xe 24h – muaxe24h.com

2. Tesla Model S 2013

Giá bán MSRP: $57400 – $105400
Mức tiêu hao nhiên liệu: 88 / 90 mpg

TESLA MODEL S 2012 - Mua Xe 24h - muaxe24h.com

TESLA MODEL S 2012 – Mua Xe 24h – muaxe24h.com

 

3. Ford Focus Electric 2012

Giá bán MSRP: $39200
Mức tiêu hao nhiên liệu: 110 / 99 mpg

Ford Focus Electric 2012 - Mua Xe 24h - muaxe24h.com

Ford Focus Electric 2012 – Mua Xe 24h – muaxe24h.com

 

4. Chevrolet Volt 2013

Giá bán MSRP: $39145
Mức tiêu hao nhiên liệu: 101 / 93 mpg

Chevrolet Volt 2013 - Mua Xe 24h - muaxe24h.com

Chevrolet Volt 2013 – Mua Xe 24h – muaxe24h.com

 

5. Toyota Prius Plug-in 2013

Giá bán MSRP: $24200 – $39525
Mức tiêu hao nhiên liệu: 51 / 48 – 49 mpg

Toyota Prius Plug-in 2013 - Mua Xe 24h - muaxe24h.com

Toyota Prius Plug-in 2013 – Mua Xe 24h – muaxe24h.com

6. Ford C-Max Energi 2013

Giá bán MSRP: $32950
Mức tiêu hao nhiên liệu: 44 / 41 mpg

Ford C-Max Energi 2013 - Mua Xe 24h - muaxe24h.com

Ford C-Max Energi 2013 – Mua Xe 24h – muaxe24h.com

7. Volkswagen Jetta Hybrid 2013

Giá bán MSRP: N/A
Mức tiêu hao nhiên liệu: 42 / 48 mpg

Volkswagen Jetta Hybrid 2013 - Mua Xe 24h - muaxe24h.com

Volkswagen Jetta Hybrid 2013 – Mua Xe 24h – muaxe24h.com

8. Honda Fit EV 2013

Giá bán MSRP: $36625
Mức tiêu hao nhiên liệu: 132 / 105 mpg

Honda Fit EV 2013 - Mua Xe 24h - muaxe24h.com

Honda Fit EV 2013 – Mua Xe 24h – muaxe24h.com

9. Toyota Avalon Hybrid 2013

Giá bán MSRP: $35555 – $41400
Mức tiêu hao nhiên liệu: 40 / 39 mpg

 

Toyota Avalon Hybrid 2013 - Mua Xe 24h - muaxe24h.com

Toyota Avalon Hybrid 2013 – Mua Xe 24h – muaxe24h.com

10. Lincoln MKZ Hybrid 2013

Giá bán MSRP: $34755
Mức tiêu hao nhiên liệu: 41 / 36 mpg

Lincoln MKZ Hybrid 2013 - Mua Xe 24h - muaxe24h.com

Lincoln MKZ Hybrid 2013 – Mua Xe 24h – muaxe24h.com

Thư Viện Hình:

Gởi Phản Hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *