Quy chế quản lý hoạt độngCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
--oOo--QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MUA XE 24H

Cập nhật ngày 10 tháng 07 năm 20131. Những quy định chung

1.1. Nguyên tắc

Bản quy chế này áp dụng cho Ban Quản lý sàn và các thành viên đăng ký sử dụng các dịch vụ được sàn giao dịch thương mại điện tử MUA XE 24H cung cấp với mục đích phục vụ cho việc mua bán xe ôtô và xe máy giữa các thành viên của sàn. Sàn giao dịch Thương mại điện tử MUA XE 24H (sau đây gọi tắt là MUA XE 24H) do Công Ty TNHH Một Thành Viên ICOM làm đơn vị chủ quản, chủ sở hữu, chịu trách nhiệm quản lý và cung cấp các dịch vụ cho các thành viên của sàn. Thành viên tham gia giao dịch trên MUA XE 24H là các cá nhân và tổ chức có nhu cầu mua hoặc bán xe ôtô và xe máy. Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan theo quy định, được ban quản lý của MUA XE 24H chính thức công nhận, và được phép sử dụng dịch vụ do MUA XE 24H cung cấp.

Khi đăng ký làm thành viên của MUA XE 24H, thành viên hiểu rằng:

a) Thành viên có thể tạo và sở hữu duy nhất một tài khoản thành viên của mình để sử dụng.
b) Thành viên có thể sử dụng các dịch vụ của MUA XE 24H để đăng tin bán xe, tìm kiếm xe để mua xe, xem tin bán xe, và các dịch vụ khác mà MUA XE 24H cung cấp.
c) Thành viên hiểu rằng giao các giao dịch mua bán giữa các thành viên với nhau là tự nguyện, tổ chức, và không liên quan gì đến các giao dịch cung cấp dịch vụ giữa MUA XE 24H và thành viên. MUA XE 24H không tổ chức hoặc mua bán xe thay cho các thành viên. MUA XE 24H không thu bất cứ khoản tiền môi giới hoa hồng nào từ việc mua bán xe của các thành viên. Việc mua bán xe giữa các thành viên là tự nguyện và tự tổ chức và được tiến hành như các giao dịch dân sự thông thường. Thành viên mua xe thanh toán trực tiếp cho thành viên bán xe và cả hai bên có trách nhiệm chịu các khoản thuế và phí liên quan đến việc mua bán xe. MUA XE 24H chỉ chịu trách nhiệm kiểm duyệt, hậu kiểm các tin đăng, và đảm bảo hoạt động của các thành viên trên website theo đúng quy chế và các điều khoản trong hợp đồng.
d) Thành viên hiểu rằng thành viên sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và về vấn đề bản quyền của tất cả các các thông tin, nội dung, hình ảnh, và các đoạn phim mà mình đăng tải trên MUA XE 24H.
e) Thành viên có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu của mình và giám sát việc sử dụng các tài khoản của mình. Thành viên hiểu và đồng ý rằng thành viên sẽ chịu trách nhiệm mọi thông tin cá nhân có liên quan kể cả việc sử dụng tài khoản của mình. Thành viên đồng ý không chia sẻ tài khoản cho bên thứ ba và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất cứ ai được thành viên cho phép truy cập vào nó.

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 về Thương mại điện tử, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet, Thông tư số 12/2013/TT-BCT ngày 20/06/2013 quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử và các quy định pháp luật liên quan. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch thương mại điện tử MUA XE 24H phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của MUA XE 24H.

1.2. Tài khoản và thành viên

1.2.1. Các loại tài khoản thành viên

Để sử dụng dịch vụ của MUA XE 24H, người sử dụng phải đăng ký làm thành viên của MUA XE 24H và tuân thủ tất cả các điều khoản trong hợp đồng này trong quá trình sử dụng dịch vụ. Thành viên có trách nhiệm cung cấp chính xác và đầy đủ các thông tin về cá nhân hoặc tổ chức mà mình làm đại diện.

- Có 3 loại tài khoản thành viên: (1) Cá nhân (2) Doanh nghiệp (3) Đại lý các hãng xe.

- Mỗi thành viên chỉ được sở hữu một tài khoản trên hệ thống của MUA XE 24H. Thành viên được phép đăng ký trực tuyến tự do tài khoản cá nhân hoặc tài khoản doanh nghiệp. Thành viên là doanh nghiệp cần phải có một người đại diện làm chủ tài khoản cho doanh nghiệp của mình.

- Thành viên muốn đăng ký loại tài khoản loại “Đại lý các hãng xe” trước tiên cần đăng ký loại tài khoản doanh nghiệp. Sau đó, thành viên phải cung cấp cho MUA XE 24H các loại giấy tờ chứng minh tính hợp pháp, tư cách đại lý của mình, và được MUA XE 24H chấp thuận. Các loại giấy tờ chứng minh tính hợp pháp có thể là giấy đăng ký kinh doanh và giấy tờ khác chứng minh tư cách đại lý của doanh nghiệp.

- Trong trường hợp thành viên muốn chuyển đổi loại tài khoản, thành viên cần phải liên hệ Bộ Phận Hỗ Trợ Khách Hàng của MUA XE 24H để được giải quyết.

1.2.2. Phí đăng ký thành viên (phí khởi tạo tài khoản) và phí thành viên (chi phí duy trì tài khoản)

- Người sử dụng không phải trả bất kỳ chi phí nào để đăng ký tham gia làm thành viên của MUA XE 24H và khởi tạo tài khoản.

- Thành viên của MUA XE 24H được miễn Phí Thành Viên (chi phí duy trì tài khoản). Phí Thành Viên được hiểu như là khoản phí để được tham gia hoạt động trên Sàn giao dịch thương mại điện tử MUA XE 24H mà không tính đến các khoản phí khác nếu có như phí thuê quảng cáo, phí sử dụng các dịch vụ có trả phí mà MUA XE 24H cung cấp như dịch vụ đăng tin, các dịch vụ tư vấn, và các khoản chi phí dịch vụ khác trên MUA XE 24H.

1.2.3. Kích hoạt tài khoản

Để bắt đầu sử dụng dịch vụ được cung cấp, thành viên phải kích hoạt tài khoản theo hướng dẫn trong trang kích hoạt và thông tin kích hoạt được gửi đến Email đăng ký của thành viên. Tài khoản không kích hoạt quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký sẽ tự động bị xóa và hợp đồng cung cấp dịch vụ này sẽ hết hiệu lực.

1.2.4. Hệ thống cảnh báo vi phạm

- Để đảm bảo hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và các điều khoản trong hợp đồng. MUA XE 24H sử dụng hệ thống cảnh báo để thông báo và chấn chỉnh các hoạt động vi phạm quy chế của sàn giao dịch.

- Đối với mỗi vi phạm, ban quản lý của MUA XE 24H sẽ trước tiên kiểm tra xác minh. Sau đó, gửi một cảnh báo qua tài khoản và email của thành viên kèm với lý do vi phạm. Ban quản lý cũng sẽ tiến hành tạm ngưng đăng tin, chỉnh sửa, hoặc xóa các bản tin đăng bán xe vi phạm nếu có. Khi thành viên nào nhận quá bốn (4) lần cảnh báo vi phạm, tài khoản của thành viên đó sẽ bị khóa vĩnh viễn. Quyết định của Ban quản lý là quyết định cuối cùng và ban quản lý không thể khôi phục tài khoản đã bị khóa cho thành viên. Khi một tài khoản bị khóa, tư cách thành viên sẽ bị hủy bỏ, hợp đồng này được tiến hành thanh lý, và chính thức hết hạn và hiệu lực.

1.2.5. Đóng tài khoản và chấm dứt hợp đồng

Thành viên của MUA XE 24H không phải trả bất cứ chi phí nào nếu không sử dụng các dịch vụ có trả phí do MUA XE 24H cung cấp. Tuy nhiên, thành viên được quyền yêu cầu đóng tài khoản vào bất cứ thời điểm nào mà mình muốn. Thành viên liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng hoặc sử dụng trang Liên Hệ Hỗ Trợ và chọn mục số 6 (yêu cầu đóng tài khoản) sau đó làm theo hướng dẫn để được giải quyết yêu cầu của mình. Thời hạn giải quyết là trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu đóng tài khoản. Trường hợp nếu có các giao dịch có trả phí giữa Thành Viên và MUA XE 24H đang diễn ra thì hợp đồng sẽ được chấm dứt và hết hạn khi các giao dịch đã hoàn tất.

1.3 Các dịch vụ được MUA XE 24H cung cấp

- MUA XE 24H cung cấp cho thành viên các dịch vụ sau: (1) dịch vụ đăng tin bán xe (2) dịch vụ quảng cáo (3) dịch vụ tìm kiếm xe (4) dịch vụ xem tin xe cần bán.

- Chi tiết về các dịch vụ do MUA XE 24H cung cấp sẽ được giới thiệu chi tiết và hướng dẫn cách sử dụng trên Sàn giao dịch Thương Mại Điện Tử MUA XE 24H để tạo điều kiện cho Thành Viên hiễu rõ trước khi lựa chọn loại hình dịch vụ mà mình cần. Các dịch vụ khác nếu có sẽ được triển khai trong tương lai và thông báo công khai cho tất cả các thành viên.

- Các giao dịch cung cấp dịch vụ giữa MUA XE 24H và các thành viên không liên quan điến các giao dịch mua bán xe giữa các thành viên. Các giao dịch mua bán xe giữa các thành viên nằm ngoài phạm vi của bản quy chế này. MUA XE 24H không tổ chức hoặc mua bán xe thay cho các thành viên. MUA XE 24H không thu bất cứ khoản tiền môi giới hoa hồng nào từ việc mua bán xe của các thành viên. Việc mua bán xe giữa các thành viên là tự nguyện và tự tổ chức và được tiến hành như các giao dịch dân sự thông thường. Thành viên mua xe thanh toán trực tiếp cho thành viên bán xe và cả hai bên có trách nhiệm chịu các khoản thuế và phí liên quan đến việc mua bán xe.

1.4 Giá cả và phí dịch vụ

- MUA XE 24H cung cấp cả hai loại hình dịch vụ là miễn phí hoặc có trả phí cho các thành viên. Đối với các dịch vụ miễn phí thì thành viên sẽ được miễn phí hoàn toàn và không có các chi phí ẩn hoặc phụ thu. Các dịch vụ có trả phí sẽ có giá cả niêm yết công khai và rõ ràng trong các trang khởi tạo hoặc yêu cầu dịch vụ.

- MUA XE 24H được toàn quyền áp dụng phí dịch vụ cho từng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho các thành viên. MUA XE 24H được phép khuyến mãi, tăng, hoặc giảm phí dịch vụ cho các giao dịch mới (không áp dụng cho các giao dịch đã và đang thực hiện) mà không cần thông báo trước cho các thành viên.

1.5 Khuyến mãi và phiếu giảm giá coupon

- Thành viên của MUA XE 24H được hưởng các chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá dịch vụ nếu có của MUA XE 24H. Hình thức khuyến mãi có thể là hiện vật hoặc phiếu giảm giá coupon.

- Phiếu giảm giá coupon được cấp trực tiếp cho từng thành viên thông qua trang Phiếu Giảm Giá trong khu vực quản lý tài khoản thành viên, email, hoặc thư tín. Phiếu giảm giá coupon không được bán, chuyển giao, hoặc hoán đổi từ tài khoản thành viên này sang tài khoản thành viên khác. Mỗi phiếu coupon có hạn sử dụng riêng. Phiếu hết hạn sử dụng sẽ không còn hiệu lực.

- Tỷ lệ giảm giá có thể là toàn phần hoặc một phần phí dịch vụ của một hoặc nhiều dịch vụ gộp chung. Mỗi phiếu giảm giá coupon chỉ được sử dụng một lần và không giá có giá trị để hoàn tiền. Khi một phiếu giàm giá coupon đã được sử dụng cho một giao dịch thì không còn giá trị cho lần sử dụng tiếp theo và không có giá trị để hoàn tiền hoặc hoàn phiếu. Điều này áp dụng cho cả các giao dịch đã sử dụng phiếu giảm giá coupon nhưng chưa thanh toán.

1.6 Quy định về dịch vụ đăng tin bán xe

Dịch vụ đăng tin bán xe do MUA XE 24H cung cấp giúp thành viên đăng bán các loại xe mà thành viên cần bán và tìm kiếm người mua tiềm năng. Khi sử dụng dịch vụ này, thành viên cam kết tuân thủ các quy định sau. MUA XE 24H có quyền kiểm duyệt và hậu kiểm tất cả các nội dung và hình ảnh do thành viên đăng tải. Khi có vi phạm, tin đăng vi phạm sẽ bị xóa hoặc chỉnh sửa và thành viên đăng tin sẽ nhận một cảnh báo cho mỗi vi phạm.

1.6.1. Thời hạn thiết lập bản tin sau khi đã thanh toán cho giao dịch: thành viên hiểu và đồng ý rằng, sau khi hoàn tất thanh toán cho giao dịch đăng tin, thành viên cần phải tiến hành thiết lập bản tin trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất việc thanh toán cho giao dịch đó. Nếu thành viên không thiết lập bản tin trong vòng 30 ngày trên, dịch vụ đăng tin đó sẽ tự động hết hạn sử dụng. MUA XE 24H không thể phục hồi giao dịch đăng tin đó cho thành viên và không chấp nhận các yêu cầu hoàn tiền. Thời hạn thiết lập 30 ngày này áp dụng cho tất cả các giao dịch đăng tin với các thời hạn đăng tin khác nhau mà MUA XE 24H đang cung cấp.

1.6.2. Sau khi đã thiết lập bản tin đăng bán xe vào bất kỳ thời điểm nào trong vòng thời hạn thiết lập 30 ngày (điều 1.6.1), hệ thống sẽ tự động cập nhật chính xác ngày giờ bắt đầu đăng tin, tiến hành đăng tin, và bắt đầu đếm ngược cho đến khi bản tin hết hạn đăng tin theo đúng thời hạn đăng tin mà thành viên đã lựa chọn. Khi một bản tin đã hết hạn đăng tin thì bản tin đó sẽ chấm dứt hiễn thị và bị tự động xóa khỏi hệ thống của MUA XE 24H.

1.6.3. Thành viên được phép chỉnh sửa bản tin đăng bán xe mà mình đã thiết lập vào bất cứ thời điểm nào nếu bản tin đó còn thời hạn đăng tin. Thành viên chỉ được thay đổi những nội dung và hình ảnh mà MUA XE 24H cho phép. Các thay đổi này sẽ phải chịu sự kiểm duyệt và hậu kiểm của MUA XE 24H.

1.6.4. Thành viên của MUA XE 24H chỉ được phép sử dụng dịch vụ đăng tin để đăng bán những xe thuộc sở hữu của mình hoặc thuộc sở hữu của tổ chức mà thành viên chính thức đứng ra làm đại diện. Thành viên cam kết không bán những xe chưa sản xuất ra, chưa nhập khẩu, hoặc xe gian (có được từ trộm cắp). Để bán những xe chưa sản xuất ra hoặc xe chưa nhập khẩu, thành viên có thể liên hệ MUA XE 24H và sử dụng dịch vụ quảng cáo được cung cấp.

1.6.5. Thành viên chỉ được lựa chọn một lần duy nhất về thương hiệu, dòng xe, và loại xe mà thành viên cần bán cho mỗi giao dịch đăng tin tại bước Thiết Lập và Đăng Tin sau khi đã hoàn tất việc thanh toán cho MUA XE 24H. Thành viên sẽ không được phép thay đổi hoặc chỉnh sửa thương hiệu, dòng xe, và loại xe cần bán sau khi bản tin đã được đăng tải và quảng bá đến các thành viên khác.

1.6.6. Để phân loại các giao dịch, nhằm giúp bên mua xe phân biệt giữa giao dịch đăng tin miễn phí và giao dịch đăng tin có trả phí. MUA XE 24H sử dụng hai loại thẻ “Tin Đăng Miễn Phí” và “Tin Đăng Có Trả Phí” trên các bản tin. Nguyễn tắc áp dụng các loại thẻ dựa trên việc phân loại giao dịch miễn phí hoặc có trả phí mà thành viên đã lựa chọn. Để đạt được loại Tin Đăng Có Trả Phí thì phải hội đủ 2 tiêu chí sau: (1) Bản tin đăng bán xe phải là loại tin có trả phí với thời hạn đăng ít nhất là 30 ngày hoặc 60 ngày (2) Hóa đơn thanh toán phải có tổng giá trị lớn hơn 0 VNĐ. Đối các trường hợp khác mà không hội đủ hai tiêu chí trên (dù hóa đơn thanh toán có lớn hơn 0 VNĐ) thì đều được xếp loại là Tin Đăng Miễn Phí. Các dịch vụ cộng thêm có trả phí như đăng tin nổi bật, màu sắc nổi bật, đóng khung, v.v. không được dùng để phân loại giao dịch.

1.6.7. Thành viên không được lợi dụng dịch vụ đăng tin miễn phí để đăng tin rác (spam). Đối với bản tin đăng miễn phí (giao dịch có tổng số tiền thanh toán bằng 0 VNĐ) (điều 1.6.6), thành viên chỉ được phép đăng một bản tin duy nhất cho mỗi chiếc xe mà bạn cần bán. Thành viên không được đăng nhiều tin miễn phí cho mỗi xe mà mình cần bán. Sau khi hết thời hạn đăng tin của các bản tin đăng miễn phí trên, thành viên có thể đăng lại các bản tin đó hoàn toàn miễn phí nếu thấy cần thiết. Đối với các tin đăng có trả phí (Điều 1.6.6), quy định về việc đăng tin rác sẽ không được áp dụng. Thành viên được phép đăng nhiều hơn một bản tin có trả phí cho mỗi xe mà mình cần bán. Đối với tất cả các loại tin đăng, miễn phí hoặc có trả phí, việc đăng tin giả hoặc đăng tin với nội dung không liên quan đến việc bán xe đều sẽ được xem như là hành vi đăng tin rác.

1.6.8. Thành viên không được dưới mọi hình thức sử dụng tên gọi của MUA XE 24H, chủ sở hữu, đối tác, hoặc Công Ty TNHH Một Thành Viên ICOM để mạo danh và làm cho bên mua hiểu nhầm là MUA XE 24H đại diện bán xe thay cho thành viên hoặc đảm bảo tính an toàn cho giao dịch mua bán xe đó.

1.6.9. Thành viên không được sử dụng dịch vụ đăng tin của MUA XE 24H vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, đăng tin giả, thăm dò thông tin thị trường bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của MUA XE 24H.

1.6.10. Thành viên đăng tin bán xe có trách nhiệm phải cung cấp chính xác, rõ ràng, và đầy đủ thông tin về xe mà mình cần bán để bên mua xe có cơ sở lựa chọn theo nhu cầu. Về giá bán của xe, thành viên phải bán đúng hoặc thấp hơn giá mà thành viên đã chào bán trong tin đăng. Thành viên không được để giá thấp với mục đích thu hút người mua nhưng sau đó lại bán giá cao hơn giá đã chào bán.

1.6.11. Trong trường hợp thành viên sử dụng dịch vụ đăng tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc vi phạm pháp luật nghiêm thì MUA XE 24H có quyền áp dụng một trong các biện pháp sau tùy theo mức độ vi phạm: tạm ngưng đăng tin, xóa bản tin, hoặc khóa tài khoản ngay lập tức mà không cần phải sử dụng hệ thống cảnh báo vi phạm.

1.6.12. Thành viên không được đăng những tin với nội dung và hình ảnh trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, với mục địch chính trị, chống phá nhà nước, chống phá các tổ chức và cá nhân, thù hằn và thù địch đối các thành viên khác, gây mất đoàn kết, nói xấu xuyên tạc chống phá MUA XE 24H. Thành viên hiểu rằng mình phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật đối với các nội dung và hình ảnh mà thành viên đăng tải trên sàn giao dịch thương mại điện tử MUA XE 24H. Trong mọi trường hợp, MUA XE 24H, Công ty TNHH Một Thành Viên ICOM, và chủ sở hữu không có trách nhiệm liên đới đối với các hành vi vi phạm pháp luật của thành viên.

1.6.13. Thành viên hiểu và đồng ý rằng thành viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền liên quan đến nội dung và hình ảnh mà thành viên đã đăng tải trên máy chủ và website của sàn giao dịch thương mại điện tử MUA XE 24H.

1.6.14. Mỗi tin đăng phải có ít nhất một ảnh của phương tiện cần bán. Hình ảnh tải lên phải là ảnh thật thực tế của xe mà thành viên cần bán. Nếu ảnh tải lên không phải là ảnh thật thực tế thì thành viên có thể dùng ảnh chính thức của xe cần bán từ hãng sản xuất. Tuy nhiên, thành viên cần phải nêu rõ lý do hoặc lưu ý bên mua xe về vấn đề này ở phần thông điệp của tin đăng.

1.6.15. Khi đã bán được xe, thành viên được quyền ngưng đăng tin trước thời hạn bằng cách dùng chức năng “Thông Báo Đã Bán Xe” để hệ thống ngưng đăng tin. Thời hạn đăng tin còn lại không có giá trị để hoàn tiền hoặc chuyển sang các giao dịch đăng tin khác trong hiện tại và tương lai. Các tin còn thời hạn đăng tin nhưng đã ngưng đăng có thể được phục hồi bất cứ lúc nào.

1.6.16. Trong trường hợp tin đăng của thành viên bị tạm ngưng đăng tin do vi phạm một trong các quy định về việc đăng tin, thành viên có trách nhiệm phải nhanh chóng chỉnh sửa tin đăng và sau đó liên hệ với Bộ Phận Hỗ Trợ Khách Hàng của MUA XE 24H để được khôi phục việc đăng tin. Trong thời gian bị tạm ngưng đăng tin, thời hạn đăng tin vẫn sẽ được tính như bình thường.

1.7 Quy trình đăng tin bán xe

Tất cả các thành viên đều có thể đăng tin bán xe theo nhu cầu của mình. MUA XE 24H cung cấp cả hai loại dịch vụ đăng tin miễn phí và có trả phí cùng với các dịch vụ cộng thêm theo giá cả niêm yết trên trang bán xe. Trường hợp nếu hóa đơn cần thanh toán là 0 VNĐ (Việt Nam Đồng) thì bạn chỉ cần chọn phương thức thanh toán trực tiếp cho MUA XE 24H, sau đó nhấn vào nút Thanh Toán. Hệ thống sẽ tự động hoàn thành giao dịch đăng tin và chuyển bạn đến trang thiết lập và đăng tin bán xe.

*Cách đăng tin:

+ Bươc 1: Thành viên vào trang bán xe tham khảo. Đọc và đồng ý chấp nhận các điều khoản và quy định về dịch vụ đăng tin, lựa chọn loại xe cần bán, thời hạn đăng tin và các dịch vụ cộng thêm theo nhu cầu.

+ Bước 2: Thành viên nhập mã coupon giảm giá nếu có, kiểm tra lại thông tin liên hệ và thanh toán của mình, và chọn một trong những hình thức thanh toán cho MUA XE 24H.

+ Bước 3: Thành viên kiểm tra lại hóa đơn tạm và số tiền mà minh cần phải trả. Sau đó, nhấn nút thanh toán khi đã sẳn sàng. Hệ thống sẽ thiết lập một giao dịch đăng tin cho thành viên và chuyển bạn đến một dịch vụ thanh toán tiền theo lựa chọn trước đó hoặc trang hướng dẫn thanh toán cho giao dịch nếu thành viên đã chọn cách thức thanh toán trực tiếp cho MUA XE 24H.

+ Bước 4: Khách hàng tiến hành thanh toán cho MUA XE 24H theo lựa chọn thông qua dịch vụ thanh toán mà mình đã chọn. Sau khi thanh toán thành công, khách hàng sẽ được chuyển về MUA XE 24H và nhận xác nhận đã thanh toán từ hệ thống và thực hiện các thao tác in ấn hóa đơn nếu cần.

+ Bước 5: Khách hàng làm theo hướng dẫn để thiết lập và đăng tin bán xe của mình. Ban quản lý của MUA XE 24H sẽ kiểm duyệt từng tin đăng của thành viên.

1.8 Quy định về dịch vụ tìm kiếm xe và xem tin đăng bán xe

Thành viên được phép sử dụng hoàn toàn miễn phí dịch vụ của MUA XE 24H cung cấp để tìm kiếm các loại xe và xem tin đăng bán của xe mà mình quan tâm. Tuy nhiên, thành viên cam kết tuân thủ các quy định sau. Thành viên vi phạm sẽ nhận một cảnh báo từ hệ thống cho mỗi vi phạm. Thành viên hiểu và đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về các vi phạm của mình.

1.8.1. Thành viên không được sao chép nội dung và hình ảnh của các tin đăng bán xe trên MUA XE 24H và sử dụng chúng để đăng trên các dịch vụ mua bán xe thuộc sở hữu của công ty khác hoặc cá nhân khác mà không có sự cho phép của MUA XE 24H bằng văn bản. Tuy nhiên, thành viên được phép chỉa sẻ tiêu đề, nội dung tóm tắt của tin đăng, và hình ảnh trên tất cả các mạng xã hội tùy theo nhu cầu nhưng phải kèm theo đường dẫn gốc đến các tin đó đang đăng tải trên sàn giao dịch thương mại điện tử MUA XE 24H.

1.8.2. Thành viên không lợi dụng dịch vụ này của MUA XE 24H để viết các phần mềm trên máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, và thiết lập các website có chức năng thay thế và truyền dẫn dữ liệu từ hệ thống của MUA XE 24H và sử dụng tài nguyên của MUA XE 24H một cách trái phép mà không có sự đồng ý bằng văn bản của MUA XE 24H.

1.8.3. Thành viên không được viết, thiết lập, hoặc sử dụng các phần mềm, virus máy tính, và mạng botnet để tấn công từ chối dịch vụ đối máy chủ của MUA XE 24H thông qua dịch vụ tìm kiếm và xem tin được cung cấp.

1.8.4. Thành viên không được lợi dụng dịch vụ được cung cấp để thu thập thông tin cá nhân và thông tin liên hệ của thành viên bán xe một cách trái phép và sử dụng những thông tin này để quấy rầy, gửi thư rác (spam), và chào mời các sản phẩm và dịch vụ khác.

1.8.5. Thành viên không được mạo danh MUA XE 24H và Công Ty TNHH Một Thành Viên ICOM hoặc với các hình thức khác để dụ dỗ, lôi kéo, hoặc bán lại dịch vụ miễn phí này cho bên thứ ba với mục đích trục lợi cho cá nhân hoặc tổ chức.

1.8.6. Thành viên tìm kiếm và mua xe sử dụng dịch vụ của MUA XE 24H hiểu rằng giao dịch mua bán xe giữa các thành viên (bên bán và bên mua) là tự nguyện và tự tổ chức. Mọi giao dịch mua bán xe được thực hiện như các giao dịch dân sự bình thường giữa bên bán và bên mua. Thành viên mua xe thanh toán trực tiếp cho thành viên bán xe và cả hai bên có trách nhiệm chịu các khoản thuế và phí liên quan đến việc mua bán xe. MUA XE 24H không tổ chức hoặc bán xe thay cho các thành viên. Chúng tôi không đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin và hình ảnh mà các thành viên đăng tải. MUA XE 24H chỉ chịu trách nhiệm về kiểm duyệt các thông tin và hình ảnh trong các tin đăng cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và các điều khoản trong hợp đồng này.

1.9 Quy trình tìm kiếm, xem tin, và mua xe

Ban quản lý MUA XE 24H kiểm duyệt, hậu kiểm, và đăng các tin bán xe được thiết lập và đăng bởi các thành viên là cá nhân hoặc doanh nghiệp trên website của MUA XE 24H và phổ biến đến tất cả các thành viên của MUA XE 24H. Thành viên có nhu cầu mua xe có thể tham khảo và lựa chọn mua loại xe mà mình muốn trực tiếp, không thông qua trung gian, với thành viên đăng tin bán xe.

* Cách tim kiếm xe và xem tin:
+ Bước 1: Thành viên vào trang tìm kiếm xe, nhập vào các thông số tìm kiếm
+ Bước 2: Thành viên nhấn vào nút tìm kiếm. Hệ thống sẽ hiễn thị kết quả tìm kiếm. Thành viên chọn loại xe mà mình quan tâm và nhấn vào nút Xem Tin để xem tin đăng.

* Cách tìm xem tin và mua xe:
+ Bước 1: Thành viên tìm loại xe cần mua hoặc nhập mã tin mà mình đã có vào trang Xem Tin để xem chi tiết các thông số và loại xe mà mình quan tâm.
+ Bước 2: Thành viên nhấn vào nút Liên Hệ Người Bán để xem thông tin liên hệ như địa chỉ và số điện thoại. Thành viên cần phải đăng nhập để xem các thông tin này.
+ Bước 3: Thành viên gọi điện thoại hoặc Email cho người bán để tìm hiểu thêm về xe. Đặt cuộc hẹn để xem phương tiện cần mua.
+ Bước 4: Sau khi đồng ý về giá cả và các điều kiện trong giao dịch. Thành viên tiến hành kiểm tra xe trực tiếp hoặc thông qua gara xe. Bên bán và bên mua tiến hành ký kết hợp đồng mua bán tại công chứng để đảm bảo an toàn trong giao dịch.
+ Bước 5: Bên mua thanh toán tiền cho bên bán theo thỏa thuận hoặc tại công chứng và nhận xe cùng với giấy tờ xe. Bên bán xe thanh toán các khoản thuế và phí phát xin từ việc bán xe.
+ Bước 6: Bên mua tiến hành sang tên chủ quyền và đóng các khoản lệ phí và thuế. Bên bán đăng nhập vào MUA XE 24H và thông báo đã bán xe để ngưng đăng tin.

1.10 Phương thức thanh toán

Để thanh toán cho các giao dịch có trả phí dịch vụ giữa Thành Viên và MUA XE 24H, thành viên có thể chọn một trong ba phương thức sau. Thành viên thanh toán trực tuyến có thể hoàn tất giao dịch vả thiết lập tin đăng ngay sau khi thanh toán. Thành viên thanh toán theo cách thủ công như trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng thì cần phải thông báo cho MUA XE 24H biết sau khi thành viên đã tiến hành thanh toán. Nhân viên chúng tôi sẽ kiểm tra và hoàn tất bước thanh toán cho giao dịch đó và hướng dẫn thành viên cách đăng tin.

1.10.1 Thánh toán trực tiếp cho MUA XE 24H: thành viên có thể lựa chọn một ba trong ba cách thanh toán trực tiếp cho MUA XE 24H là tiền mặt, chuyển khoản, và các loại thẻ. MUA XE 24H sẽ không lưu trữ các thông tin thanh toán như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, hoặc thẻ ATM của thành viên trên hệ thống máy chủ của MUA XE 24H. Thông tin thanh toán sau khi đã được sử dụng sẽ được loại bỏ khỏi hệ thống và chỉ được lưu trữ một phần trong sổ sách để làm cơ sở đối chiếu khi có phát sinh các tranh chấp.

1.10.2 Thanh toán cho MUA XE 24H thông qua dịch vụ thanh toán trực tuyến Bảo Kim: thành viên sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến của Bảo Kim sẽ được hoàn tất việc thanh toán cho MUA XE 24H ngay và có thể bắt đầu thiết lập và đăng tin. Việc sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến của Bảo Kim chịu sự chi phối của hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Bảo Kim và thành viên.

1.10.3 Thanh toán cho MUA XE 24H thông qua dịch vụ thanh toán trực tuyến Ngân Lượng: thành viên sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến của Ngân Lượng sẽ được hoàn tất việc thanh toán cho MUA XE 24H ngay và có thể bắt đầu thiết lập và đăng tin. Việc sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến của Ngân Lương chịu sự chi phối của hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Ngân Lượng và thành viên.

1.11 Quy định và phương thức hoàn tiền

1.11.1 Quy định về hoàn tiền

a) Thành viên hiểu và đồng ý rằng mọi giao dịch giữa Thành Viên và MUA XE 24H mà đã hoàn tất việc thanh toán đều không được hoàn tiền. Tuy nhiên, trong trường hợp MUA XE 24H không thể cung ứng dịch vụ cho giao dịch đó trong vòng 30 ngày kể từ ngày thánh viên thanh toán tiền thì MUA XE 24H sẽ có trách nhiệm hoàn tiền cho thành viên. Nguyên tắc hoàn tiền là không cung ứng được dịch vụ nào thì hoàn tiền cho giao dịch đó. Nếu dịch vụ mà MUA XE 24H không thể cung ứng là dịch vụ chính liên quan đến các dịch vụ phụ thì MUA XE 24H sẽ hoàn tiền 100% của cả giao dịch cho thành viên.

b) MUA XE 24H không chấp nhận các yêu cầu hoàn tiền cho các giao dịch sau 60 ngày kể từ ngày thành viên thanh toán cho giao dịch.

c) Trong trường hợp MUA XE 24H thực thi quyền từ chối cung cấp dịch vụ của mình thì MUA XE 24H sẽ liên hệ trực tiếp thành viên, thông báo lý do, và tiến hành hoàn tiền toàn phần cho giao dịch đã thanh toán.

d) Đối với tất cả các giao dịch liên quan đến dịch vụ đăng tin bán xe với các thời hạn đăng tin khác nhau, quá 30 ngày kể từ ngày thành toán cho giao dịch mà thành viên vẫn không tiến hành thiết lập và đăng tin thì giao dịch đó sẽ tự động hết hạn đăng tin. Trường hợp này, giao dịch đó cũng sẽ không được hoàn tiền theo quy định (điều 1.6.1).

e) Các chương trình khuyến mãi và các phiếu giảm giá coupon đã sử dụng cho một giao dịch sẽ không có giá trị để hoàn tiền hoặc hoàn phiếu.

f) Đối với các tin đã ngưng đăng tin do thành viên tự nguyện thông báo xe đã bán và yêu cầu ngưng đăng tin, thành viên sẽ không được hoàn tiền cho thời gian đăng tin còn sót lại của bản tin đó. Các yêu cầu chuyển thời gian đăng tin còn lại này sang các giao dịch khác trong hiện tại và tương lai cũng sẽ không được chấp nhận.

g) Trường hợp thành viên sử dụng dịch vụ của MUA XE 24H mà vi phạm quy chế giám sát, hợp đồng đồng này, hoặc vi phạm pháp luật ở mức độ nghiêm trọng dẫn đến việc khóa tài khoản vĩnh viễn thì sẽ không được hoàn tiền cho các giao dịch đó.

h) Thời hạn trả lời yêu cầu hoàn tiền là trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn tiền của thành viên. Thời hạn hoàn tiền là trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày MUA XE 24H chấp nhận yêu cầu hoàn tiền.

1.11.2 Phương thức hoàn tiền

a) Phương thức hoàn tiền là tiền mặt tại trụ sở của Công Ty TNHH Một Thành Viên ICOM (áp dụng cho khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, thành viên ở các tỉnh và thành phố khác có thể nhận hoàn tiền thông qua chuyển khoản. Nhưng thành viên phải chịu chi phí chuyển tiền theo quy định của ngân hàng.

b) Quy tắc hoàn tiền là hoàn tiền 100% phí thực tế đã trả và thuế của một hoặc nhiều dịch vụ mà MUA XE 24H không thể cung ứng hoặc từ chối cung cấp dịch vụ.

* Công thức tính: Tiền hoàn trả = 100% phí dịch vụ thực tế đã trả + thuế đã trả - chí phí chuyển khoản (nếu có).

* Lưu ý: Trường hợp thành viên đã bị từ chối dịch vụ trước đó mà vẫn tiếp tục khởi tạo và thanh toán trực tuyến cho các giao dịch mới, chưa có sự đồng ý của MUA XE 24H, thì khi nhận tiền hoàn trả sẽ phải chịu thêm các chi phí dịch vụ thanh toán trực tuyến của các giao dịch đó mà MUA XE 24H đã trả cho đối tác cung cấp dịch vụ thanh toánh trực tuyến trên. Khi đó công thức tính như sau:

Tiền hoàn trả = 100% phí dịch vụ thực tế đã trả + thuế đã trả - phí dịch vụ thanh toán trực tuyến của giao dịch - chí phí chuyển khoản (nếu có).

1.12 Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban quản lý đã sử dụng các công cụ để bảo vệ thông tin và việc thanh toán cho các giao dịch sử dụng dịch vụ có trả phí do MUA XE 24H cung cấp cho các thành viên. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, yêu cầu các thành viên tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử MUA XE 24H lưu ý và tuân thủ các nội dung cam kết sau:

a) Bảo vệ là việc hỗ trợ cho thành viên, hệ thống của MUA XE 24H được thiết kế để thành viên có thể không hoàn tất giao dịch đăng tin bán xe cho đến khi thành viên an toàn thoát khỏi chế độ Thanh Toán cho giao dịch.

b) Ngay sau khi thành viên nhấn vào nút “Thanh Toán” hoặc “Xác Nhận” ở bước thanh toán, trình duyệt của thành viên sẽ đi vào chế độ an toàn. Dữ liệu liên quan đến giao dịch đăng tin của thành viên, thông tin cá nhân của thành viên, và chi tiết thanh toán sẽ đi qua tất cả các máy chủ của chúng tôi và dịch vụ thanh toán trực tuyến đã được thành viên lựa chọn với hình thức mã hóa. Ngay sau khi thành viên hoàn tất việc thanh toán cho giao dịch đăng tin của mình, thành viên nên thoát khỏi chế độ an toàn và tiến hành thiết lập ngay tin bán xe mà mình cần đăng.

c) Thành viên không nên chia sẻ các thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của thành viên qua internet hoặc e-mail.

d) Thành viên không nên đưa thông tin liên hệ của mình vào khu vực thông điệp của tin đăng vì thông tin liên hệ của thành viên sẽ được hiển thị tự động cho thành viên khác của website khi họ sử dụng chức năng liên hệ người bán xe. Thông tin liên hệ của thành viên sẽ không hiển thị cho người xem thông thường cho đến khi họ đăng ký làm thành viên của MUA XE 24H và chịu sự chi phối của quy chế quản lý này. Do đó hạn chế tối đa tình trạng thư rác và các cuộc gọi quấy rầy.

e) Thành viên tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy chế và quy định của pháp luật.

f) Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi cơ quan pháp luật yêu cầu.

1.13 Bảo vệ quyền lợi thành viên là người mua xe

Nhằm bảo vệ quyền lợi cho các thành viên là người mua xe, Ban quản lý Sàn giao dịch cung cấp cho các Thành Viên những thông tin quan trọng cần biết trước khi tham gia tìm kiếm, xem tin, và mua xe thông qua MUA XE 24H, góp phần giúp Thành Viên có thể mua xe an toàn trong phạm vi quản lý và quyền hạn của MUA XE 24H

1.13.1. Ban quản lý sàn yêu cầu tất cả các cá nhân và doanh nghiệp khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, tên công ty, địa chỉ liên hệ, địa chỉ nhận thanh toán, email, số chứng minh nhân dân hoặc mã số thuế, điện thoại, v.v., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Thông tin định danh như số Chứng Minh Nhân Dân và Mã Số Thuế chỉ được cung cấp một lần và không thể thay đổi dưới mọi hình thức. Ban quản lý MUA XE 24H và Công ty TNHH Một Thành Viên ICOM không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác dẫn đến việc không thể xác nhận danh tính chủ tài khoản.

1.13.2. Các loại xe đăng bán trên sàn giao dịch MUA XE 24H là các loại xe thuộc sở hữu của các thành viên có nhu cầu bán theo quy định, và các thành viên này đã sử dụng dịch vụ đăng tin do MUA XE 24H cung cấp với mục địch phổ biến và quảng bá loại xe cần bán do thành viên đăng tin trực tiếp giao dịch với các thành viên khác có nhu cầu mua xe của MUA XE 24H. Giao dịch mua bán xe giữa các thành viên (bên bán và bên mua) là tự nguyện và tự tổ chức. Mọi giao dịch mua bán xe được thực hiện như các giao dịch dân sự bình thường giữa bên bán và bên mua. Thành viên mua xe thanh toán trực tiếp cho thành viên bán xe và cả hai bên có trách nhiệm chịu các khoản thuế và phí liên quan đến việc mua bán xe. MUA XE 24H chỉ có trách nhiệm phổ biến và quảng bá các tin đăng sau khi đã kiểm duyệt đến tất cả các thành viên, không tổ chức việc mua bán, không đảm bảo tính an toàn trong giao dịch mua bán giữa các thành viên với nhau, không bán thay xe cho các thành viên đăng tin bán, không thu bất cứ khoản tiền môi giới hoa hồng nào từ việc mua bán, và không chịu các khoản chi phí và thuế phát sinh từ việc mua bán giữa các thành viên. Ban quản lý của MUA XE 24H sẽ tiếp nhận các báo cáo vi phạm và sẽ có các biện pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm trong phạm vi quản lý và thuộc thẩm quyền của MUA XE 24H.

1.13.3. Trước khi mua thành viên nên xem xét kỹ và lưu trữ các thông tin liên quan đến loại xe mà mình quan tâm đăng trên sàn về: giá, điều kiện thương lượng giá, thương hiệu, loại xe, hình ảnh, phim, năm sản xuất, số km đã chạy, tình trạng xe, xuất xứ, thông số kỹ thuật, hình ảnh, thông tin liên hệ, và các thông tin có liên quan khác trước khi Liên Hệ bên bán xe …các thông tin trên đã được Ban quản lý Sàn giao dịch yêu cầu các thành viên có nhu cầu bán xe phải cung cấp đầy đủ, kể cả các thông tin có liên quan đến thành viên đăng bán xe như: họ và tên, tên doanh nghiệp, điện thoại liên lạc, địa chỉ liên hệ, email để người mua trực tiếp liên hệ và thực hiện các giao dịch mua bán xe; MUA XE 24H không chịu trách nhiệm về tính an toàn trong giao dịch dân sự mua bán giữa các thành viên cũng như chất lượng của xe như đã đăng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử MUA XE 24H.

1.13.4. Thành viên có quyền gửi khiếu nại trực tiếp và yêu cầu bồi thường đến các thành viên bán xe có liên quan trong trường hợp loại xe do thành viên đăng tin bán không đảm bảo chất lượng hoặc giá cả như các thông tin đã công bố. Thành viên cũng có thể báo cáo vi phạm cho MUA XE 24H để chúng tôi có các biện pháp xử lý trong phạm vi quản lý và quyền hạn của MUA XE 24H.

1.13.5. Thành viên báo cáo các vi phạm của các thành viên đăng tin đến MUA XE 24H bằng hình thức gửi “báo cáo vi phạm” trực tiếp trên trang tin của xe mà bạn cần khiếu nại. Nút “Báo cáo vi phạm” này nằm ở đầu của mỗi trang tin. Ban quản lý của MUA XE 24H sẽ tiếp nhận các báo cao vi phạm này và sẽ có các biện pháp xử lý các vi phạm trên trong phạm vi quản lý và quyền hạn của MUA XE 24H.

1.13.6. Thành viên nên tuân thủ các khuyến cáo luôn được cập nhật trên MUA XE 24H về cách thức mua bán xe và an toàn trong giao dịch để nâng cao tính an toàn trong giao dịch và tránh các rắc rối tranh chấp.

1.14 Quản lý thông tin xấu

a) Tất cả các thông tin thành viên cung cấp cho chúng tôi đều được lưu trữ trên hệ thống máy chủ của MUA XE 24H và được bảo mật bằng tên đăng ký và mật khẩu do thành viên chọn khi đăng ký tài khoản để trở thành Thành Viên của MUA XE 24H. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật Mật Khẩu và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký và mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho MUA XE 24H về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

b) Thành viên không sử dụng dịch vụ của MUA XE 24H vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của MUA XE 24H, sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường lừa đảo, đăng tin giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hành vi của mình trước pháp luật.

c) Ban quản lý MUA XE 24H có trách nhiệm kiểm duyệt và hậu kiểm các thông tin và hình ảnh do thành viên đăng tải, đồng thời chỉnh sửa và loại bỏ các thông tin xấu. Ban quản lý được toàn quyền áp dụng các biện pháp cảnh báo vi phạm và khóa tài khoản của các thành viên vi phạm theo quy định về việc khóa tài khoản (điều 1.2.4).

d) Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do MUA XE 24H cung cấp, cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của MUA XE 24H bằng văn bản.

e) Thành viên không được hành động gây mất uy tín của MUA XE 24H dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của MUA XE 24H.

1.15. Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật trên sàn giao dịch

1.15.1 Khi thực hiện các giao dịch trên MUA XE 24H, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn. Ban quản lý Sàn giao dịch MUA XE 24H cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch.

1.15.2. Trường hợp có phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì thành viên thông báo cho Ban quản lý MUA XE 24H qua địa chỉ email: support@muaxe24h.com. Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia và tiếp tục sử dụng dịch vụ của MUA XE 24H; Tuy nhiên, Ban quản lý MUA XE 24H sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do hệ thống của MUA XE 24H và ban quản lý gây ra.

1.16. Chính sách về quyền riêng tư

1.16.1. Khi thành viên sử dụng các dịch vụ của MUA XE 24H, hệ thống của MUA XE 24H sẽ thiết lập các tập tin cookies dạng chữ chứa các thông số về tài khoản của thành viên trên vùng lưu trữ tạm của máy tính thành viên. Thành viên đồng ý và hiểu rằng các tập tin cookies này là cần thiết cho việc trao đổi thông tin tùy chỉnh tài khoản giữa máy chủ của MUA XE 24H và máy tính của thành viên. MUA XE 24H sẽ không chịu trách nhiệm nếu những thông tin này bị đánh cắp do máy tính của thành viên có lỗ hỗng an ninh dẫn đến việc máy tính bị chiếm quyền kiểm soát từ xa. Việc này nằm ngoài tầm quản lý của chúng tôi.

1.16.2. Hệ thống của MUA XE 24H sẽ lưu trữ các thông tin truy cập như số IP, giờ, và ngày tháng năm truy cập vào cơ sở dữ liệu trên máy chủ đối với các hoạt động của thành viên trong quá trình sử dụng dịch vụ của MUA XE 24H như đăng ký tài khoản, đăng nhập, đăng xuất, thiết lập các giao dịch, thiết lập và đăng tin, chỉnh sử tin đăng, tìm kiếm xe, xem tin, và các hoạt động khác. Các thông tin này được lưu trữ với mục đích an ninh. Các thành viên khác, người sử dụng thông thường, và các nhân viên (không có phận sự liên quan) của chúng tôi không được cấp quyền truy cập các thông tin này.

1.16.3. MUA XE 24H lưu trữ tất cả các thông tin cá nhân, thông tin thanh toán, và thông tin liên hệ do thành viên cung cấp khi đăng ký hoặc cập nhật tài khoản trong cơ sở dữ liệu của MUA XE 24H. Thông tin được bảo mật bằng mật khẩu mà thành viên đã thiết lập khi đăng ký tài khoản. Các thông tin này được bảo vệ tuyệt đối. Thành viên khác hoặc người xem thông thường không có quyền truy cập các thông tin trên dưới mọi hình thức. Chỉ những nhân viên có trách nhiệm được phân công của MUA XE 24H mới được phép truy cập các thông tin trên của thành viên để dùng cho các mục địch như xác nhận danh tính của thành viên, chỉnh sửa các thông tin sai, kiểm tra tài khoản, gửi thông tin, xác nhận thanh toán, hoàn thành giao dịch, và liên hệ các thành viên. Thời gian lưu trữ các thông tin là kể từ khi thành viên đăng ký tài khoản và trở thành thành viên của MUA XE 24H. Một tháng sau khi thành viên chính thức đóng tài khoản và chấm dứt hợp đồng, tất cả thông tin lữu trữ như thông tin cá nhân, thông tin thanh toán, thông tin liên hệ, và các thông tin truy cập ở điều 1.16.2 sẽ được xóa bỏ khỏi hệ thống.

1.16.4. MUA XE 24H không bán, cho thuê, sang nhượng, hoặc chia sẽ các thông tin cá nhân, thông tin thanh toán, thông tin liên hệ, thông tin truy cập, và lịch sử các giao dịch của thành viên cho bên thứ và các đối tác khác. Tất cả thông tin trên đều chỉ được dùng trong nội bộ của MUA XE 24H và Công Ty TNHH Một Thành Viên ICOM. Thành viên đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng các thông tin trên với mục đích để liên hệ thành viên về các vấn đề liên quan đến tài khoản, giao dịch, và khuyến mãi. Ngoài ra, thành viên đồng ý cho phép chúng tôi liên hệ để giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ khác do công ty chúng tôi cung cấp. Thành viên có quyền từ chối nhận thông tin nêu trên bằng cách làm theo hướng dẫn từ chối đính kèm trong các thông tin mà chúng tôi đã gửi hoặc bạn cũng có thể gửi Email đến support@muaxe24h.com với tiêu đề “Ngưng Nhận Thông Tin.” Bộ phận hỗ trợ khách hàng sẽ giải quyết yêu cầu của thành viên trong vòng 3 ngày làm việc.

1.16.5. MUA XE 24H tôn trọng quyền riêng tư của các thành viên. Tuy nhiên, trong trường hợp nhận được các yêu cầu hợp tác điều tra hợp pháp từ các cơ quan an ninh đối với một hoặc nhiều thành viên của MUA XE 24H, theo quy định của pháp luật, MUA XE 24H có trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu đó và sẽ phải cung cấp các thông tin cá nhân, thông tin thanh toán, thông tin liên hệ, và lịch sử các giao dịch của các thành viên đó.

1.16.6. Đối với các thành viên có sử dụng dịch vụ đăng tin bán xe, thành viên đồng ý cho phép MUA XE 24H cung cấp thông tin liên hệ của thành viên cùng với một số thông tin cá nhân cơ bản mà cụ thể là họ tên chủ tài khoản, loại tài khoản, tên công ty, và ảnh avatar/logo cho các thành viên khác trên các bản tin đăng bán xe do thành viên thiết lập. Tuy nhiên, những thông tin liên hệ như số điện thoại, địa chỉ, và địa chỉ Email sẽ không hiển thị đối với các người xem thông thường không phải là thành viên của MUA XE 24H. Trong trường hợp thành viên không theo khuyến cáo của MUA XE 24H về an toàn thông tin cá nhân và tự nguyện cung cấp các thông tin của mình trong phần thông điệp của các bản tin thì MUA XE 24H không chịu trách nhiệm an toàn về các thông tin đó do thành viên cung cấp.

1.16.7. Khi thành viên sử dụng hệ thống của MUA XE 24H để đăng tin bán xe, thành viên đồng ý cho phép MUA XE 24H toàn quyền sử dụng các nội dung, hình ảnh, và các đoạn phim mà thành viên đăng tải trên hệ thống của MUA XE 24H để quản bá rộng rãi đến các thành viên khác của MUA XE 24H hoặc quảng cáo trên các phương tiên đại chúng như báo giấy, báo điện tử, mạng xã hội, và các công thông tin. Thành viên vẫn giữ quyền sở hữu những thông tin, hình ảnh, và đoạn phim trên do mình đăng tải và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật đối với các thông tin trên.

1.16.8. Để bảo vệ các thành viên khỏi tình trạng thư rác ngoài ý muốn, thành viên là bên mua xe sẽ không được cung cấp địa chỉ email của thành viên bên bán xe một cách trực tiếp. Thành viên mua xe nếu muốn gửi email cho thành viên bán xe thì cần phải sử dụng chức năng gửi email thông qua hệ thống của MUA XE 24H. Thành viên bán xe có quyền quyết định có trả lời cho email đó hoặc không. Nếu thành viên quyết định trả lời thì cả hai bên sẽ có thể liên hệ với nhau trực tiếp bằng email mà không cần phải thông qua hệ thống của MUA XE 24H.

1.16.9. Trường hợp thành viên thực hiện giao dịch có trả phí và chọn thanh toán trực tiếp cho MUA XE 24H, các thông tin thanh toán mà thành viên đã cung cấp như số tài khoản ngân hàng và thông tin về các loại thẻ thanh toán sẽ chỉ được lưu trữ tạm thời trong hệ thống máy chủ của MUA XE 24H tại thời điểm thanh toán hoặc chế độ chờ hoàn thành việc thanh toán. Sau khi kiểm tra hoặc sử dụng các thông tin này để hoàn thành việc thanh toán cho giao dịch của thành viên, MUA XE 24H sẽ hủy hoặc xóa bỏ các chi tiết và chỉ giữ lại một phần nhỏ để lưu trữ trên máy chủ và trong sổ sách để làm cơ sở đối chiếu.

1.16.10. Bản tin hàng ngày, hàng tháng, hàng tuần qua email: thành viên có quyền từ chối nhận các bản tin từ hệ thống của MUA XE 24H bằng cách hủy đăng ký nhận bản tin trong khu vực quản lý tài khoản. Thành viên cho phép chúng tôi từ 7 đến 14 ngày kể từ ngày có thay đổi về việc nhận bản tin để chúng tôi cập nhật lại danh sách email nhận bản tin.

1.16.11. Trường hợp thành viên cần thay đổi thông tin cá nhân, thông tin liên hệ, và thông tin thanh toán của mình, thành viên có thể sử dụng chức năng Thông Tin Tài Khoản trong khu vực Quản Lý Tài Khoản để xem và chỉnh sửa các thông tin trên.

1.16.12. Trong trường hợp có nhu cầu tìm hiểu hoặc hỏi về hoạt động thu thập và xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình, thành viên có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Công Ty TNHH Một Thành Viên ICOM, Địa chỉ 36 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh – Email: support@muaxe24h.com – Điện thoại: 08-38335451.

2. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT MUA XE 24H

2.1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT MUA XE 24H

2.1.1. Ban quản lý MUA XE 24H có quyền yêu cầu các thành viên cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân và tổ chức mà thành viên làm đại diện. Ban quản lý MUA XE 24H được phép sử dụng thông tin cá nhân của thành viên với mục đích để liên hệ các thành viên và giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của MUA XE 24H và Công Ty TNHH Một Thành Viên ICOM. Khi thành viên có yêu cầu hỗ trợ hoặc khiếu nại về các dịch vụ mà MUA XE 24H cung cấp, Ban quản lý MUA XE 24H có quyền kiểm tra đối chiếu các thông tin các nhân của thành viên đó trước khi tiến hành việc hỗ trợ hoặc giải quyết các khiếu nại. Ban quản lý MUA XE 24H được quyền từ chối giải quyết các yêu cầu hỗ trợ hoặc khiếu nại nếu chúng tôi không thể xác định được thành viên là chủ của tài khoản.

2.1.2. Ban quản lý MUA XE 24H được toàn quyền thay mặt MUA XE 24H thiết lập mới, bổ sung, thay đổi chỉnh sửa, tạm ngưng, hoặc chấm dứt các dịch vụ mà MUA XE 24H cung cấp cho các thành viên cho phù hợp với tình hình kinh doanh. Ban quản lý MUA XE 24H được toàn quyền ấn định, khuyến mãi, tăng, hoặc giảm phí của các dịch vụ mà MUA XE 24H cung cấp theo đúng quy định. Tuy nhiên, các giao dịch hiện hữu giữa các thành viên và MUA XE 24H không chịu sự chi phối bởi những thay đổi và vẫn được tiến hành như bình thường cho đến khi kết thúc.

2.1.3. Ban quản lý MUA XE 24H có quyền yêu cầu các thành viên đăng tin bán xe phải cung cấp đầy đủ, chính xác, và chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin và hình ảnh mà thành viên đã đăng tải thông qua việc sử dụng dịch vụ đăng tin bán xe của MUA XE 24H.

2.1.4. Ban quản lý MUA XE 24H có quyền kiểm duyệt, hậu kiểm, chỉnh sửa, xóa nội dung thông tin và hình ảnh do thành viên thiết lập, đăng tải, và chỉnh sửa mà không cần phải thông báo trước nếu xét thấy tin đăng bán xe trên vi phạm quy chế, hợp đồng cung cấp dịch vụ, vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục của Việt Nam, hoặc có dấu hiệu chống phá đã phá các tổ chức và cá nhân khác.

2.1.5. Ban quản lý MUA XE 24H có quyền sử dụng thông tin và hình ảnh về các loại xe mà các thành viên đăng bán để tổ chức thực hiện việc phổ biến, quảng bá, và quảng cáo các loại xe đó đến tất cả các thành viên khác của MUA XE 24H và người xem thông thường khác. Ban quản lý MUA XE 24H đồng thời được phép sử dụng thông tin và hình trên để quảng cáo trên các phương tiện đại chúng khác như truyền hình, radio, báo giấy, báo điện tử, các diễn đàn, và cổng thông tin.

2.1.6. Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cố tình cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin về tổ chức mà thành viên làm đại diện cho MUA XE 24H không chính xác, sai lệch, không đầy đủ thì Ban quản lý của MUA XE 24H có quyền từ chối, tạm ngưng, hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

2.1.7. Trường hợp thành viên vi phạm quy chế và hợp đồng trong quá trình sử dụng dịch vụ, Ban quản lý của MUA XE có quyền áp dụng các biện pháp như gửi cảnh báo vi phạm theo quy định. Khi thành viên nhận quá bốn (4) cảnh báo thì Ban quản lý của MUA XE 24H được quyền khóa vĩnh viễn tài khoản của thành viên vi phạm, chấm dứt quyền thành viên, chấm dứt quyền sử dụng tất cả các dịch vụ của thành viên, chấm dứt đăng tin, và xóa bỏ các tin đăng do thành viên thiết lập.

2.1.8. Ban quản lý MUA XE 24H có quyền có thể chấm dứt ngay lập tức quyền sử dụng dịch vụ và tư cách thành viên của thành viên mà không cần thông qua hệ thống cảnh báo, nếu Ban quản lý MUA XE 24H phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, hoạt động của thành viên có thể gây cho MUA XE 24H trách nhiệm pháp lý, thành viên có các hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của MUA XE 24H, hoặc các hoạt động khác vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.

2.1.9. Ban quản lý MUA XE 24H được bảo lưu quyền từ chối phục vụ hoặc cung cấp các dịch vụ cho thành viên nếu xét thấy hoạt động của thành viên ảnh hưởng đến việc kinh doanh của MUA XE 24H hoặc thành viên cố tình sử dụng dịch vụ được MUA XE 24H cung cấp để vi phạm pháp luật. Ban quản lý MUA XE 24H có trách nhiệm thông báo cho thành viên, giải quyết ổn thỏa các giao dịch, và hoàn tiền cho các giao dịch co trả phí nếu có trước khi chính thức ngưng cung cấp dịch vụ cho thành viên.

2.1.10. Trường hợp hệ thống của MUA XE 24H gặp sự cố hoặc cần nâng cấp, Ban quản lý MUA XE 24H có quyền tạm ngưng cung cấp dịch vụ để sửa chữa hoặc nâng cấp.

2.1.11. MUA XE 24H và cơ quan chủ quản Công Ty TNHH Một Thành Viên ICOM giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên MUA XE 24H theo luật bản quyền quốc tế và các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “MUA XE 24H”, và tất cả các biểu tượng liên quan, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

2.2. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT MUA XE 24H

2.2.1. Ban quản lý MUA XE 24H chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch thương mại điện tử MUA XE 24H trong điều kiện và phạm vi cho phép.

2.2.2. Ban quản lý MUA XE 24H sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống và các công cụ tiện ích phục vụ cho việc cung cấp các dịch vụ cho tất cả các thành viên và người xem thông thường của MUA XE 24H.

2.2.3. Ban quản lý MUA XE 24H chịu trách nhiệm định hướng, xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử MUA XE24H.

2.2.4. Ban quản lý MUA XE 24H sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch thương mại điện tử MUA XE 24H ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm người sử dụng dịch vụ tiềm năng (thành viên mới) và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử MUA XE 24H.

2.2.5. Ban quản lý MUA XE 24H sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch thương mại điện tử MUA XE 24H và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch thương mại điện tử MUA XE 24H không phải chịu trách nhiệm liên đới.

2.2.6. Ban quản lý MUA XE 24H sẽ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật miễn phí cho các thành viên sử dụng cách dịch vụ cung cấp như: đăng tin bán xe, tìm xe, và mua xe qua thông qua qua Sàn giao dịch thương mại điện tử MUA XE 24H. Hình thức tư vấn hỗ trợ là hỏi đáp thông qua bộ phận hỗ trợ khách hàng của MUA XE 24H và trang Trợ Giúp với nhiều thông tin cập nhật thường xuyên, và hữu ích với các câu hỏi đáp thường gặp.

2.2.7. Trường hợp nhận được các yêu cầu hoàn tiền theo đúng quy định hoặc các khiếu nại hợp lý về dịch vụ, Ban quản lý MUA XE 24H có trách nhiệm trả lời và giải quyết các yêu cầu hoặc khiếu nại đó một cách nhanh chóng và thiện chí theo đúng các quy định trong quy chế và hợp đồng thông qua văn bản, email, hoặc điện thoại.

2.2.8. Ban quản lý MUA XE 24H có trách nhiệm tôn trọng quyền riêng tư của các thành viên như quy định. Ban quản lý MUA XE 24H sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để bảo vệ các thông tin cá nhân và các thông tin thanh toán mà các thành viên đã cung cấp. Sàn giao dịch thương mại điện tử MUA XE 24H sẽ không bán và chia sẻ thông tin cá nhân của thành viên cho bên thứ ba mà chỉ sử dụng trong nội bộ của MUA XE 24H và Công Ty TNHH Một Thành Viên ICOM. Tuy nhiên, nếu có những sự cố xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, những trường hợp bất khả kháng, hoặc nhận được yêu cầu hợp tác của cơ quan an ninh thì Sàn giao dịch thương mại điện tử MUA XE 24H không phải chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới.

2.2.9. Ban quản lý MUA XE 24H có trách nhiệm kiểm duyệt, hậu kiểm, chỉnh sửa, và loại bỏ theo quy định các thông tin và hình ảnh không phù hợp mà các thành viên đã đăng tải trên MUA XE 24H thông qua các dịch vụ được cung cấp.

2.2.10. Trong trường hợp thành viên vi phạm quy chế và hợp đồng, Ban quản lý MUA XE 24H có trách nhiệm nhắc nhở và yêu cầu thành viên chấn chỉnh các hoạt động vi phạm. Ban quản lý MUA XE 24H sẽ sử dụng hệ thống cảnh báo vi phạm để gửi các cảnh báo đến tài khoản và email của thành viên với lý do cảnh báo rõ ràng và đúng theo các quy định trong quy chế và hợp đồng. Khi thành viên nhận quá bốn (4) cảnh báo, Ban quản lý MUA XE 24H có trách nhiệm tiến hành việc khóa vĩnh viễn tài khoản của thành viên vi phạm và xóa các nội dung và hình ảnh vi phạm do thành viên đăng tải trên Sàn giao dịch TMĐT MUA XE 24H. Trong trường hợp này, Ban quản lý MUA XE 24H sẽ không có trách nhiệm giải quyết các yêu cầu khôi phục tài khoản hoặc khiếu nại về quyết định trên khi tài khoản thành viên đã bị khóa.

3. Quyền và trách của thành viên

3.1. Quyền của thành viên

3.1.1. Thành viên tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử MUA XE 24H sẽ được miễn phí hoàn toàn phí đăng ký thành viên (phí khởi tạo tài khoản) và phí thành viên (phí duy trì tài khoản). Phí thành viên được hiểu như là khoản phí để được tham gia hoạt động trên Sàn giao dịch thương mại điện tử MUA XE 24H mà không tính đến các khoản phí khác nếu có như phí thuê quảng cáo, phí sử dụng các dịch vụ có trả phí mà MUA XE 24H cung cấp như dịch vụ đăng tin, các dịch vụ tư vấn, và các khoản chi phí dịch vu khác trên Sàn giao dịch thương mại điện tử MUA XE 24H.

3.1.2. Thành viên của MUA XE 24H được quyền lựa chọn và được cấp một tên định danh (tên đăng ký) và mật khẩu riêng để đăng nhập vào hệ thống và sử dụng các dịch vụ mà MUA XE 24H cung cấp, quản lý tài khoản, quản lý các giao dịch của mình trên Sàn giao dịch thương mại điện tử MUA XE 24H.

3.1.3. Thành viên có quyền yêu cầu bộ phận hỗ trợ khách hàng của MUA XE 24H tư vấn và hỗ trợ về kỹ thuật để có thể sử dụng được các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Thành viên cũng có thể truy cập vào và sử dụng trang Trợ Giúp để xem các câu hỏi đáp thường gặp mà nhân viên của MUA XE 24H thường xuyên cập nhật để có câu trả lời nhanh nhất.

3.1.4. Thành viên của MUA XE 24H được quyền hưởng các chính sách ưu đãi, giảm giá, hoặc quà tặng do MUA XE 24H hoặc các đối tác thứ ba cung cấp thông qua MUA XE 24H. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải công khai trực tiếp trên MUA XE 24H hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên qua các phương tiên liên lạc như thư tín, email, và điện thoại.

3.1.5. Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho MUA XE 24H để giúp chúng tôi nâng cao chất lượng của các dịch vụ. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư tín, fax, email, hoặc thông qua trang đóng góp ý kiến.

3.1.6. Trong quá trình sử dụng dịch vụ của MUA XE 24H, nếu phát hiện các vi phạm của thành viên khác, thành viên có quyền báo cáo các vi phạm đó thông qua trang báo cáo vi phạm trực tiếp trên mỗi tin đăng. MUA XE 24H trân trọng các báo cáo vi phạm của các thành viên. Tất cả các báo cáo đều sẽ được ban quản lý MUA XE 24H xem xét. Tuy nhiên, chỉ những báo cáo vi phạm có cơ sở chứng minh vi phạm mới được giải quyết. Do số lượng báo cáo có thể nhiều, thành viên cho phép MUA XE 24H được miễn trả lời cho từng báo cáo.

3.1.7. Thành viên được phép sử dụng tất cả các dịch vụ mà MUA XE 24H cung cấp trừ trường hợp thành viên bị tạm ngưng, giới hạn, hoặc từ chối cung cấp dịch vụ. Khi sử dụng các dịch vụ được MUA XE 24H cung cấp, thành viên phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định của các dịch vụ đó.

3.1.8. Trong quá trình sử dụng các dịch vụ do MUA XE 24H cung cấp, thành viên có quyền khiếu nại về chất lượng của dịch vụ đến bộ phận hỗ trợ khách hàng. MUA XE 24H sẽ giải quyết từng khiếu nại của các thành viên theo đúng các quy định trong quy chế và hợp đồng.

3.1.9. Thành viên có quyền yêu cầu hoàn tiền phí của các dịch vụ đã trả cho MUA XE 24H nếu các yêu cầu hoàn tiền này đúng theo các quy định về hoàn tiền và phương thức hoàn tiền. MUA XE 24H sẽ xem xét tất cả các yêu cầu hoàn tiền và tiến hành trả lời cho các thành viên. Chỉ những yêu cầu hoàn tiền đúng theo quy định mới được chấp nhận và được MUA XE 24H tiến hành việc hoàn tiền.

3.1.10. Thành viên là bên bán xe có toàn quyền quyết định về xe của mình trong giao dịch mua bán với bên mua xe. Thành viên có quyền từ chối tất cả các yêu cầu không hợp lý của các thành viên mua xe như mượn xe dùng thử, chạy thử xe mà không có các giấy phép lái xe, thử xe trong điều kiện và giờ giấc thiếu an toàn, kiểm tra xe tại gara trước khi đạt thỏa thuận về mua bán xe và giá, v.v.

3.1.11. Thành viên là bên mua xe có quyền yêu cầu bên bán xe cho xem các giấy tờ chứng minh tính pháp lý và quyền sở hữu của bên bán. Ngoài ra, thành viên có quyền yêu cầu được xem xe lần đầu và kiểm tra xe trực tiếp hoặc tại gara xe sau khi đạt được thỏa thuận về việc mua bán xe và giá. Thành viên mua xe có quyền từ chối mua xe nếu xét thấy thông tin về xe và chất lượng xe sau khi kiểm tra hoàn toàn sai lệch hoặc không đúng như trong tin đăng bán trên MUA XE 24H. Trong trường này, thành viên cần báo cáo vi phạm cho MUA XE 24H để ban quản lý có các biện pháp xử lý các vi phạm trên.

3.1.12. Thành viên bên bán và bên mua được toàn quyền quyết định tất cả các điều khoản trong việc thỏa thuận và ký kết hợp đồng cho giao dịch dân sự mua bán xe giữa hai bên mua và bán mà không phải thông qua bất kỳ trung gian và bên thứ ba nào kể cả MUA XE 24H.

3.2. Trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên

3.2.1. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu trữ, và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ của mình dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên không chia sẻ tên đăng ký và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống của MUA XE 24H với bên thứ ba. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho MUA XE 24H về những hành vi chiếm quyền sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

3.2.2. Thành viên cam kết những thông tin cá nhân và thông tin liên hệ cung cấp cho MUA XE 24H và những thông tin đăng tải trên MUA XE 24H là chính xác, đầy đủ, và hoàn chỉnh (đặc biệt thông tin có liên quan đến cá nhân của thành viên và thông tin về doanh nghiệp mà thành viên làm đại diện nếu nếu có). Thành viên đồng ý giữ, thay đổi, và đảm bảo các thông tin trên MUA XE 24H là cập nhật, chính xác, đầy đủ và hoàn chỉnh.

3.2.3. Khi sử dụng các dịch vụ do MUA XE 24H cung cấp, thành viên đồng ý và cam kết tuân thủ làm theo các quy định của các dịch vụ đó như nêu cụ thể trong hợp đồng và quy chế. Thành viên chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin và hình ảnh do thành viên đăng tải trên MUA XE 24H. MUA XE 24H, chủ sở hữu, và Công Ty TNHH Một thành Viên ICOM được miễn trách nhiệm liện đới.

3.2.4. Thành viên cam kết và đồng ý không sử dụng dịch vụ của MUA XE 24H vào những mục đích bất hợp pháp, vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ Việt Nam, bất hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của sàn giao dịch thương mại điện tử MUA XE 24H hoặc sử dụng dịch vụ của MUA XE 24H vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường, đăng các tin bán xe giả, chào bán xe mà mình không sở hữu (trừ trường hợp đại diện cho cá nhân và tổ chức), và kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hành vi của mình trước pháp luật. MUA XE 24H, chủ sở hữu, và Công Ty TNHH Một thành Viên ICOM được miễn trách nhiệm liện đới đối với các vi phạm của thành viên.

3.2.5. Thành viên cam kết không bẻ khóa hoặc truy cập trái phép các khu vực mà MUA XE 24H không cho phép bao gồm cả việc chiếm quyền sử dụng tài khoản của thành viên khác.

3.2.6. Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, tạo và cung cấp những công cụ tương tự các dịch vụ (do MUA XE 24H cung cấp) cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của MUA XE 24H bằng văn bản.

3.2.7. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của MUA XE 24H dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên, quấy rối các thành viên khác, sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của MUA XE 24H.

3.2.8. Thành viên cam kết không mạo danh MUA XE 24H và Công Ty TNHH Một Thành Viên ICOM để tiến hành các hoạt động trái phép như lôi kéo, rủ rê bên thứ ba tham gia làm thành viên của Sàn giao dịch thương mại điện tử MUA XE 24H, hoặc có hành vi trục lợi các nhân và lừa đảo dưới mọi hình thức.

3.2.9. Thành viên đăng tin bán xe (bên bán xe) có trách nhiệm tạo điều kiện cho người mua xem các phương tiện xe cơ giới mà thành viên cần bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu liên quan. Khi đạt được thỏa thuận về giá bán, thành viên cần tạo điều kiện cho người mua trực tiếp kiểm tra xe hoặc kiểm tra tại các gara xe. Sau khi đã nhận tiền thanh toán, thành viên có trách nhiệm chuyển giao các giấy tờ xe cho bên mua xe. Thành viên bán xe có trách nhiệm thanh toán các khoản thuế và phí liên quan đến hoạt động bán xe của mình cho các cơ quan nhà nước và cơ quan thuế. Trong mọi trường hợp thành viên nên tuân thủ các khuyến cáo luôn được cập nhật thường xuyên của MUA XE 24H về an toàn trong giao dịch mua bán xe giữa các thành viên.

3.2.10. Thành viên là bên mua xe có trách nhiệm thanh toán cho bên bán xe đầy đủ và đúng thời hạn như đã thỏa thuận và hợp đồng giữa hai bên sau khi đạt được đồng thuận về việc mua bán. Thành viên cần tiến hành đăng ký hoặc sang tên chủ sở hữu ngay để tránh các tranh chấp nếu có trong tương lai. Thành viên mua xe có trách nhiệm thanh toán các khoản thuế và phí liên quan đến việc đăng ký hoặc sang tên chủ sở hữu xe các cơ quan nhà nước và cơ quan thuế. Trong mọi trường hợp thành viên nên tuân thủ các khuyến cáo luôn được cập nhật thường xuyên của MUA XE 24H về an toàn trong giao dịch mua bán xe giữa các thành viên.

4. Điều khoản áp dụng

4.1. Quy chế của Sàn giao dịch thương mại điện tử MUA XE 24H chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định ban hành kèm theo quy chế này. Sàn giao dịch thương mại điện tử MUA XE 24H có quyền và có thể thay đổi quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch thương mại điện tử MUA XE 24H cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ 5 ngày sau khi ban hành và thông báo quyết định về việc sửa đổi quy chế. Thành viên sẽ được phép xem xét, kiểm tra, đọc, và chấp nhận đồng ý hoặc không đồng ý với quy chế mới. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận quy chế sửa đổi này.

4.2. Địa chỉ liên hệ chính thức của Sàn giao dịch thương mại điện tử MUA XE 24H là:

Trụ sở chính: Công ty TNHH Một Thành Viên ICOM
Địa chỉ: 36 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. HCM
Điện thoại: (08) 3833-5451
Website: www.muaxe24h.com
Email: sales@muaxe24h.com
Email hỗ trợ: support@muaxe24h.com

quay về đầu trang
Miễn trừ trách nhiệm: Mua Xe 24h (muaxe24h.com) và công ty chủ sở hữu không chịu trách nhiệm đối với tính xác thực, nội dung, và hình ảnh được đăng tải bởi các thành viên. Việc mua bán giữa các bên và các thành viên là tự nguyện và tự tổ chức. Mua Xe 24h không chịu trách nhiệm về tính an toàn trong giao dịch giữa các bên. Mua Xe 24h không bán thay xe cho các thành viên và không thu bất kỳ khoản môi giới hoa hồng nào từ việc mua bán xe giữa các thành viên. Các thành viên phải chịu các khoản thuế và phí phát sinh từ việc mua bán của mình. Xem bảng điều lệ và thỏa thuận về cung cấp và sử dụng dịch vụ để biết thêm chi tiết.
 
pisture

{muaxe24h} nơi mua bán ôtô & xe máy

MUA XE 24H - Mua Xe - muaxe24h.com Security Seal MUA XE 24H - Mua Xe - muaxe24h.com MUA XE 24H - Mua Xe - muaxe24h.com Ngân Lượng - MUA XE 24H - Mua Xe - muaxe24h.comMUA XE 24H - Mua Xe - muaxe24h.com Visa - MUA XE 24H - Mua Xe - muaxe24h.comMUA XE 24H - Mua Xe - muaxe24h.com Master - MUA XE 24H - Mua Xe - muaxe24h.comMUA XE 24H - Mua Xe - muaxe24h.com
        

ĐIỀU CHỈNH BÀN PHÍM TIẾNG VIỆTVietnam Flag   Bạn có thể điều chỉnh bàn phím Tiếng Việt tích hợp trong của muaxe24h.com. Mọi điều chỉnh của bạn sẽ được lưu trong cookies và có hiệu lực trên các trang khác nhau. Khi bạn mở bảng điều chỉnh này thông số hiển thị có thể bị thay đổi. Tuy nhiên, mọi điều chỉnh trước đó đều đã lưu và có hiệu lực. Lưu ý: do thay đổi trong việc xử lý javascript của Internet Explorer 10, bàn phím tích hợp này tạm thời không hoạt động nếu bạn sử dụng trình duyệt IE10. Tuy nhiên, các trình duyệt IE trở về trước, Firefox, và Chrome điều hoạt động bình thường. Bạn có thể download phần mềm đánh tiếng việt tại www.unikey.com hoặc sử dụng bàn phím tích hợp của Windows do Microsoft thiết kế.


Công Tắc ON OFF:    MỞ BÀN PHÍM TIẾNG VIỆT   |   TẮT BÀN PHÍM TIẾNG VIỆT


Cách nhập | gõ Tiếng Việt

 TỰ ĐỘNG    VNI    TELEX    VIQR    VIQR* 
Các chức năng khác:

 Kiểm tra chính tả tự động     Hổ trợ để dấu kiểu cũ